Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

 

Nasza firma, działając w branży informatycznej, mając na uwadze fakt, iż o powodzeniu i rozwoju przedsiębiorstw decydują klienci prowadzi politykę jakości, która zakłada:

1.Spełnianie stale wzrastających wymagań klientów.

Wszystkie nasze prace są wynikiem naszych wysiłków i w związku z tym muszą być jak najlepsze, po to, aby
z powodzeniem i zadowoleniem służyć naszym Klientom, poprzez ciągłą rozbudowę oraz elastyczność naszej oferty handlowej i usługowej.

2.Tworzenie przyjaznego miejsca pracy dla pracowników.

Nasi pracownicy byli, są i będą źródłem naszej siły, a tworzony przez nich zespół poprzez swoje zaangażowanie we wszystkie działania buduje w ostatecznym rachunku naszą reputację. Działania zespołowe, zaangażowanie wszystkich i każdego z osobna, a także szacunek dla pracowników stanowią istotę naszego postępowania.

3.Kształtowanie, wizerunku firmy jako nowoczesnej, dobrze zorganizowanej i efektywnie działającej.

Zyski firmy stanowią końcową miarę uznania, skuteczności i zaufania do naszej pracy, a także są dowodem, że stale spełniamy oczekiwania naszych odbiorców.

4.Ciągłe doskonalenie naszej organizacji.

Ciągła poprawa naszego systemu zarządzania, dzięki uwagom i spostrzeżeniom naszych klientów oraz naszego personelu, pozwoli nam jako całej organizacji osiągnąć coraz wyższy stopień doskonałości

 

Celem nadrzędnym jest zadowolenie klientów, a ustanowiony system jakości jest głównym instrumentem w osiąganiu tego celu.

                Założone cele osiągamy poprzez:

  • systematyczne doskonalenie umiejętności i szkolenie pracowników
  • motywowanie załogi do powszechnego udziału w doskonaleniu systemu jakości.
  • ciągłą poprawę systemu zarządzania
  • automatyzację stanowisk pracy
  • sprawny przepływ informacji wewnętrznej,
  • terminową realizację umów,
  • wzrost sprzedaży i zyskowności usług,
  • jakość za pierwszym razem, jakość za każdym razem,

 

 Właściciel
Marek Baszak