O firmie

Serdecznie witamy w firmie GATHO.

W wyniku dynamicznych zmian zachodzących na rynku, w 2008 roku, została podjęta decyzja o wyodrębnieniu komórki IT oraz działu urządzeń fiskalnych z ówczesnej firmy ELTUS.
Tak oto powstała nowa firma o nazwie GATHO. Oferując Państwu dawny potencjał, skupiamy się teraz wyłącznie na zagadnieniach szeroko pojętej branży IT oraz rozwiązań dla biznesu. W drodze organizacji Nowa Firma przejęła zobowiązania gwarancyjne oraz pogwarancyjne urządzeń komputerowych wraz z serwisem urządzeń fiskalnych. Zmianie nie uległy numery telefonów kontaktowych oraz adres głównej siedziby. Dzięki temu zabiegowi nasi klienci mają teraz do dyspozycji wyspecjalizowaną, młodą kadrę inżynierską z dużym doświadczeniem branżowym. Firma kształtowała się przez szereg lat i nadal poddaje się wpływowi zmian jakie zachodzą na lokalnym rynku. Warto podkreślić, iż jednym z głównych postulatów prowadzonej działalności jest ucieczka od marketowego handlu. Oznacza to, że każdy klient współpracujący z firmą GATHO, może liczyć na indywidualne podejście.